O projektu

  • Tištěná KIDMAP
    Stručný přehled dětského světa v tištěné podobě.
  • Vstupujeme do dětského světa zodpovědně
    Na projektu KIDMAP se podílí téměř dvě desítky odborníků.
  • Zorientujte se ve světě dětí
    Rádi proškolíme váš tým pracovníků.

KIDMAP je občanské sdružení. Cílem sdružení je zodpovědně a pravidelně mapovat a poznávat život současných dětí od 0 do 16, pečlivě připravenými výzkumy a diskusemi nejen s dětmi, ale i s různými odborníky a pedagogy, ve spolupráci se školami a veřejnou správou.

Chceme otevírat diskuse s odborníky k složitým dětským tématům, diskutovat a ukazovat možné cesty k jejich řešení. Takto získané informace potom předávat všem, kdo takové informace potřebují (rodičům, pedagogům, dětem, institucím, zájmovým spolkům a kroužkům, ale i dětem), prostřednictvím médií a sociálních sítí, vytvářet různé aktivity, jako jsou přednášky, diskusní fóra a další aktivity, ať už osvětové, vydavatelské či nakladatelské činnosti, či různé podoby vzdělávání, které povedou ke zlepšení pochopení současných dětí, jejich potřeb, což je podklad pro zodpovědnou přípravu konkrétních projektů, jejichž cílem je nabídka aktivit, produktů, vzdělání a služeb pro rodiče a děti.

Důležitou částí KIDMAP je i mozaika dovedností, které jsou děti v určitém věku schopny zvládnout. To jistě ocení i zodpovědní rodiče, učitelé, lektoři nebo odborníci ve vzdělávání.

KIDMAP může sloužit stejně dobře jako relevantní podklad pro zodpovědnou přípravu konkrétních aktivit a projektů určených dětem. Porozumět dětskému světu jsme toužili už při přípravě své první aplikace. Máme vlastní děti, které nám mnohé napověděly, ale co dítě, to originál.

KIDMAP® zachycuje typické milníky lemující cestu vývoje dítěte a s nimi související témata, o kterých přemýšlejí rodiče. Další důležitou část tvoří mozaika dovedností, které jsou děti dle odborníků v určitém věku schopny zvládnout.

Všichni, kdož se podílíme na projektu KIDMAP, spojuje jedno hlavní téma. Zajímají nás děti a všechno, co s nimi nějak souvisí. Zajímají nás jejich zájmy, jejich pohled na svět, jejich problémy i jejich zlozvyky a talent kdekoho ve chvilce vytočit. Závidíme jim bezstarostné očekávání toho, co přijde v budoucnosti. Věříme v jejich tvůrčí schopnosti a obdivujeme jejich přirozenou zvídavost. Jedním z klíčových témat týmu je v poslední době otázka prevence dětí. Jedná se nejen o prevenci před úrazy, ale i šikanou, kyberšikanou, se kterou se bohužel setkáváme čím dál častěji. V současné době je k dispozici spousta kvalitních materiálů a metodik primární prevence. BOHUŽEL SE NEDOSTÁVAJÍ NA MÍSTO URČENÍ A NEBO JIM JE VĚNOVÁNA ZANEDBATELNÁ POZORNOST. NAŠÍM CÍLEM JE NAJÍT CESTU PŘÍMÉ A SROZUMITELNÉ KOMUNIKACE O ZOODPOVĚDNOSTI A PŘÍČINÁCH ÚRAZŮ S DĚTMI PROSTŘEDNICTVÍM PEČUJÍCÍCH OSOB.

 

 

 

Co je KIDMAP?

Nástroj, který pomáhá porozumět dětem mezi 2 – 12 lety.
Je výsledkem podrobného výzkumu dětského světa.
Relevantní, odborníky zaštítěný podklad k zodpovědné přípravě projektů, produktů a služeb určených dětem.
Inspirace při práci s dětmi.
Pomůcka při poznávání dětského světa, který se dnešní době překotných změn a technologického pokroku tak rychle mění.
Projekt, který se neustále vyvíjí. Průběžně se rozšiřuje, snaží se postihnout také změny názorů a postojů dětí.
Nedílnou součástí KIDMAP je Etický kodex, jasně vymezující možnosti zacházení s tímto projektem.

Z čeho se KIDMAP skládá?

Základním nástrojem KIDMAP je tištěná mapa, jež je rozdělena do dvou částí:

1. První částí je mozaika dovedností a schopností, které jsou pro děti v určitém věku důležité. Vznikla na základě naší potřeby orientace ve světě dětí a možností přístupu k němu. Výchozím bodem nám byla struktura vývojových fází, ale zaměřujeme se i na vývojové úkoly odpovídající věku dětí. Naší snahou je podpořit základní a bezprostřední potřeby dětí ve světě technologicky zprostředkovávaných zkušeností, a to především s důrazem na komunikaci dětí a rodičů. Mapa vznikla zjednodušením zkušeností a poznatků profesionálů i amatérů, zabývajících se světem dětí z různých pohledů.

2. Druhá část byla sestavena na základě 3 unikátních výzkumů realizovaných společností Perfect Crowd, s.r.o. na vzorku cca 1350 dětí ve věku 2 – 12 let sociodemograficky rozprostřených po celém území České republiky. Výzkumná část mapy je doplňkem k první části KIDMAP – mozaika dovedností o aktuální poznatky ze světa dětí.

Proč KIDMAPa vznikla?

Rychlá, moderní a konzumní doba apeluje na rodiče, aby dětem splnili doslova „vše, co jim na očích vidí“. Ale co to přesně je? Dobrý záměr rodičů se bohužel často míjí účinkem i proto, že nemají přesné informace o tom, co děti v kterém věku umí, co potřebují, jak vnímají nejrůznější situace a po čem touží. Často se rozhodují na základě svého nejlepšího odhadu a dle právě spuštěných reklamních kampaní v médiích. I proto vznikl unikátní projekt KIDMAP, který zaplňuje nedostatek relevantních informací o světě dětí. Naším záměrem je zjišťovat, sdílet a předávat informace ze světa dětí všem, kteří o ně mají zájem.

Komu je KIDMAP určena?

Široké veřejnosti, především rodičům, pedagogům ze školek, škol a dalších vzdělávacích institucí. KIDMAP může sloužit stejně dobře jako relevantní podklad pro zodpovědnou přípravu konkrétních aktivit a projektů určených dětem.

Zajímá vás více?

Pokud se chcete dozvědět více o dětském světě, prohlédněte si služby nabízené v rámci KIDMAP. Na všechny otázky rádi odpovíme přes formulář v sekci Kontakt nebo na emailu info@KIDMAP.cz.

Jak se do projektu můžete zapojit i vy?

Prohlédněte si možnosti spolupráce