Etický kodex

Všichni partneři se společně zavazují k dodržování uvedených bodů:

Cílem všech aktivit na základě KIDMAP je maximálně porozumět cílové skupině dětí a jejich rodičů.

Ctíme děti, jejich potřeby, způsob vyjadřování. K dětem přistupujeme bez rozdílu.

S KIDMAP bude zacházeno zodpovědně ve vztahu k dětem. Informace čerpané v rámci KIDMAP mají sloužit k porozumění potřebám dětí.

Získané výsledky jsou vždy určitým vodítkem vývoje celé společnosti a jejich potřeb v aktuálním kontextu.

Marketingové aktivity sestavené v rámci KIDMAP reflektují věk a osobnostní rozvoj dítěte a na jejich základě vytvářejí vhodná řešení.

Děti byly do výzkumu zapojeny s vědomím rodičů, kteří v případě potřeby u vyplňování asistovali.

Výzkum je přísně anonymní a výsledky byly zpracovány jako hromadné statistické výstupy.

Platný od prosince 2012.