Poslání

Cílem společnosti KIDMAP je zodpovědně a pravidelně mapovat a poznávat život současných dětí od 0 do 16. To vše na základě pečlivě připravených výzkumů a otevřených rozhovorů nejen s dětmi, ale i s různými odborníky a pedagogy, ve spolupráci se školami a veřejnou správou.

Otevíráme s odborníky diskuse na nejrůznější témata ze světa dětí. Diskutujeme i o složitých problémech a snažíme se ukazovat možné cesty k jejich řešení. Získané informace potom předáváme všem, kdo je potřebují (rodičům, pedagogům, dětem, institucím, zájmovým spolkům a kroužkům, ale i dětem). Snažíme se prostřednictvím médií, sociálních sítí a dalších různých aktivit, jako jsou přednášky, diskusní fóra a další, ať už osvětové, vydavatelské či nakladatelské činnosti, či různé podoby vzdělávání, přispět ke zlepšení pochopení současných dětí, jejich potřeb. Sbíráme aktuální podklady pro zodpovědnou přípravu konkrétních projektů, jejichž cílem je nabídka aktivit, produktů, vzdělání a služeb pro rodiče a děti. Důležitou částí KIDMAP je i mozaika dovedností, které jsou děti v určitém věku schopny zvládnout. To jistě ocení i zodpovědní rodiče, učitelé, lektoři nebo odborníci ve vzdělávání.

KIDMAP team je složený z odborníků a specialistů na dětský svět. Od pedagogů (jak státní, tak i alternativní metody výuky), sociologů, psychologů až po marketingové specialisty.