Historie a aktivity

Samotná nezisková organizace KIDMAP má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vzdělávání a výchovy dětí, a to jak věku předškolního, tak i školního. Mezi nejvýznamnější projekty patří vlastní projekt na podporu Primární prevence úrazů v dětském věku – JežkovyVoči – www.jezkovyvoci.info , dlouhodobá spolupráce se studiem Sugar & Ketchup (vývoj mobilních aplikací – Deset, Dvacet Kašpárek, Funny Road Trip, Eda Play). Dále spolupráce s MFF Zlín, OMD, NIDV, ČT Déčko, ČT Sama Doma, Albatrosmédia, Klub Mladých Čtenářů.

Historie

06/2014 – KIDMAP z. s. – právní transformace z KIDMAP o. s

09/2013 – KIDMAP o. s. – vznik neziskové organizace

11/2011 – KIDMAP – dobrovolné uskupení odborníků na dětský svět, bez právní subjektivity

Aktivity a realizované projekty KIDMAP

2016

JežkovyVoči – dokončen a uveden projekt na podporu primární prevence úrazů dětí, zaměřen na cílové skupiny dětí MŠ – 3-6 let a ZŠ – 6-10 let. Projekt je veřejně dostupný na webu www.jezkovyvoci.info , všechny materiály jsou zdarma ke stažení

2015

Získány 2 granty od MZDR ČR, MGS Norské fondy na Primární prevenci úrazů v dětském věku, projekt JežkovyVoči

4. Reprezentativní výzkum – v rámci projektu JežkovyVoči – primární prevence úrazů, 6-10 let, 320 respondentů, 36 otázek, okruhy (bolest, strach, naschvály, hrdinové, nebezpečí). Výstupem jsou infografiky.

Team KIDMAP se podílel na tvorbě vzniku aplikací – EDA Pauli a EDA Toby

2014

KIDMAP partnerem MFF Zlín

ČT Sama Doma – série s odborníkem KIDMAP v pořadu – Jaké jsou vlastně dnešní děti?

Rodiče sobě – celoroční spolupráce se ZŠ Angel (workshopy pro rodiče i děti – kyberšikana, šikana, drogy, puberta….)

2013

Tisková konference – představení KidMap a celé neziskové organizace KIDMAP o. s.

3. reprezentativní výzkum – 331 respondentů, děti ve věku od 6-12 let, okruhy (oblíbená jídla, škola, aktivity, domácí práce, narozeniny, „já“), výstupem jsou infografiky

Spolupráce s MFF Zlín, Národním institutem pro další vzdělávání, Národním registrem výzkumů, EDUin, SCIO

3 členové týmu KIDMAP se podíleli na vzniku aplikace EDAPlay ve studiu Sugar&Ketchup (Jan Trnka, Lucie Dulavová, Tereza Štěpánek Chytilová). Aplikace získala cenu poroty Žihadlo roku 2013 (Technet, SuperApple)

Členové spolku se podíleli na vývoji mobilní aplikace Hlídač koulí, která také získala cenu.

2012

Tvorba KidMap

1.-2. reprezentativní výzkum pod hlavičkou KIDMAP – provedeny celkem 2 reprezentativní výzkumy, 642 respondentů, děti ve věku od 2-12 let, 45 otázek, okruhy (sny a touhy, dovednosti a zájmy, strachy a obavy, sociální vazby, digitální svět a peníze). Výstupem je 2. strana KidMap.

Mobilní aplikace Deset, Dvacet Kašpárek

Mobilní aplikace FUNNY ROAD TRIP

Celoroční spolupráce s Rodiče Sobě, témata Kyberšikana, šikana, alkohol a drogy, výběr vhodné školy, fit strava, Implementace a školení pedagogů a rodičů – tablety součást výuky.