JežkovyVoči

Home > JežkovyVoči

JežkovyVoči

Projekt primární prevence úrazů dětí je založený na interaktivním zapojení dětí do problematiky. Přímo, srozumitelně a zábavně seznamuje děti s rizikovými situacemi prostřednictvím animovaných videí. Rodičům a pedagogům nabízí spoustu metodických materiálů a praktických informací, jak takovým situacím předcházet a co dělat, když nastanou. Výstupem projektu je veřejná webová stránka, všechny materiály jsou ZDARMA ke stažení na webu JežkovyVoči.

Projekt JežkovyVoči vznikl za finanční podpory Norských fondů a Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Projekt byl realizován ve školách i školkách po celé ČR a byl hodnocen jako nejlepší projekt z hlediska plošného vzdělávání vybrané cílové skupiny. Návštěvnost stránek od spuštění projektu je přes 140 000 a více než 65% návštěvníků se na stránky pravidelně vrací. Projekt byl zařazen i na program osvěty pro pedagogy na úrovni krajských pedagogicko – psychologických poraden. V říjnu projevila MPSVR SR projevila zájem o prezentaci a workshop tohoto projektu v rámci předsednictva SR EK „Ministerstvo, práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizuje predsednícku konferenciu BOZP s názvom „Zlepšenie kultúry prevencie na meniacom sa trhu práce“´.

 

Realizace
2015 – 2016

 

Formát
Webová prezentace www.jezkovyvoci.info

3